Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza 2024 r.

Zastępca Przewodniczącej 
p.o. Przewodniczącej               Beata Zaborek-Sroka

Sekretarz                                    Witold Grabowski

Członek                                           Paweł Kuźniecow

Rada Nadzorcza dyżuruje w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 17:00-18:00 w biurze Spółdzielni.
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  radanadzorcza@tarnowiecka.pl

pl_PL
pl_PL