Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Tarnowiecka”

W dniu 17 stycznia 2019 r. o godz. 18:00, w Zespole Szkół Gastronomicznych
przy ul. Komorskiej 17/23, 04-161 Warszawa (sala nr 5 na parterze) odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “TARNOWIECKA”.

Link do porządku obrad: Porządek obrad 17.01.2019 P

pl_PL
pl_PL