Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Tarnowiecka”

W dniu 23 stycznia 2018 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SMT, zwołane na wniosek grupy członków spółdzielni, na którym przegłosowano odwołanie p. M. Wojciechowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Odbyły się jednocześnie wybory uzupełniające do Rady, nowym Członkiem został p. K. Bielicki. 

pl_PL
pl_PL