Nowy skład Rady Spółdzielni Mieszkaniowej „Tarnowiecka”

W związku z rezygnacją z mandatu członkostwa w Radzie SM „Tarnowiecka” złożoną przez p. Barbarę Grabowską, nowym członkiem Rady została
D. Viwegier–Jóźwiak. Obecny skład Rady SM „Tarnowiecka” jest następujący:

S. Kaczmarek – Przewodnicząca RN

G. Wojciechowski – Zastępca Przewodniczącej RN

D. Viwegier–Jóźwiak – Sekretarz RN

Z. Antonowicz – Członek Rady

K. Bielicki – Członek Rady.

pl_PL
pl_PL