Zmiana na stanowisku prezesa SM “Tarnowiecka”

W związku ze złożoną w marcu 2018 r.  przez p. Marcina Celińskiego rezygnacją z funkcji prezesa, Rada Nadzorcza po przeprowadzonym konkursie wybrała na tę funkcję p. Sylwię Jastrzębską. Zmiana nastąpi z dniem 1 lipca 2018.

pl_PL
pl_PL